Video: Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)

Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)

lượt xem

Hình ảnh trong video Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)


Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub) Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)

Mã Nhúng Blog:

Mã Nhúng Forum:

Thông tin: Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)

Chùa Hoằng Pháp thực hiện/Film produced by Hoang Phap Monastery
http://www.chuahoangphap.com.vn
Giám đốc sản xuất / Executive Producers: Thích Chân Tính.
Đạo diễn / Director: Công Hậu.

Download DVD:
http://phapthi.net/f/showthread.php/3808-Con-duong-giac-ngo-4-DVD
URL danh sách phát:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOynZc0cJJfB-4PTNnhKTB3vJHCZQB84M

Bình luận facebook Phim Phật Giáo: Con Đường Giác Ngộ ★ 3 / 4 ★ Path to Enlightenment (Buddhist Film) (Eng Sub)